İskender Birkan HANCI
Kurucu Temsilcisi

Serdal ALAN
Anaokulu-İlkokul-Ortaokul Müdürü

Aydın AKBAŞ
Lise Müdürü