· Anaokulu 3-4-5 yaş, okulumuz Rehberlik Servisince yapılacak ön görüşme ile;
· İlkokul 1-2 -ve 3. sınıflar, Okulumuz Rehberlik Servisince yapılacak ön görüşme ile;
.İlkokul 4. sınıf, Okula Kabul Sınavı ile , · Ortaokul 5 6, 7 ve 8. sınıflar, Okula Kabul Sınavı ile
.Lise 9,sınıf öğrencileri ;Liseye Giriş Sınavında Almış olduğu yüzdelik dilimine göre başarı bursu ile alınır... · Anaokulu ve İlkokul 1-2-3.sınıflara aday görüşmeleri randevu esasına göre yapılmaktadır.