Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

Psikolojik Danışma ve Rehberlik; kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda kişilerin amaçlarını belirleme, karar verme, var olan problemlerini çözme ve benzeri konularda tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizliliğe önem veren psikolojik danışmanlar tarafından yürütülen bir yardım hizmetidir.

 
Benimsediğimiz Temel İlkeler
  • Bizler sorun ve sonuç odaklı bir Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikten ziyade çözüm ve süreç odaklı bir anlayışı benimsiyoruz. Ülkemizde birçok okulda, Psikolojik Danışman yetersizliği nedeniyle daha çok sorun odaklı bir Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik sistemi uygulanmaktadır. TED Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak sorun çıktığında müdahale eden bir yaklaşımdan ziyade sorunlar oluşmadan onları belirleyip çözüm odaklı yaklaşımlar geliştiren, gelişimsel ve önleyici çalışmalar yapan bir anlayışı benimsiyoruz.
  • PDR Birimi olarak sosyal etkinliklerin-projelerin, sportif ve sanatsal faaliyetlerin öğrencilerin psiko-sosyal gelişimleri açısından çok önemli olduğunu; öğrenci potansiyelini geliştiren ideal bir öğretim ortamının aslında birçok problemi oluşmadan engelleyeceğini bildiğimiz için bu faaliyetleri destekliyor ve birim olarak gerekli katkıları sağlıyoruz.
  • İlköğretim Bölümünde özellikle genç Psikolojik Danışmanlara yer veriyoruz. Genç danışmanlar hareketi seven, öğrenci ile iletişimi kolay sağlayan arkadaşlardır. Amacımız genç arkadaşların öğrencilerimizle daha çok zaman geçirmesi ve oda bazlı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik yürütmemeleridir.
  • PDR Birimi olarak sınırlı zamanlarda ulaşılan bir birimden ziyade velilerin istedikleri zaman ulaşabildikleri ve faaliyetlerimizden haberdar olabildikleri bir birim olmayı hedefliyoruz.
  • PDR Birimi olarak, sadece öğrenciler ile çalışmalar yapmaktan ziyade öğretmenleri ve velileri de içine alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Çünkü, bir öğrencinin eğitimi ve psiko-sosyal gelişimi en etkili olarak öğrenci-öğretmen-veli-psikolojik danışman işbirliği ile sağlanabilir.
  • TED Okullarının tamamında görev yapan Rehber-Psikolojik Danışmanlar olarak belli aralıklarla bir araya gelerek gerçekleştireceğimiz etkinliklerle ilgili beyin jimnastikleri yapmaktayız. Bu durum, Birimimizin verimliliğini arttırmaktadır.

 

Öğrenciye Yönelik Etkinlikler

TED Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak yaptığımız hizmetlerin en önemli parçasını öğrenciye yönelik etkinlikler oluşturmaktadır. Birimimiz, “yalnızca mutlu çocuklar öğrenir”, ilkesinden yola çıkarak öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini ve öğrenmelerini destekleyen bir okul ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede öğrencilerimize yönelik faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 

Oryantasyon Çalışmaları

Birinci dönem başında öğrencilerin en kısa sürede okula uyumuna destek olmak için oryantasyon programı hazırlanır ve uygulanır. Bu program içinde okulun, çevresinin ve personelinin tanıtılması yer alır. Öğrencilerin birbirini tanımasını ve kaynaşmasını sağlamak için çeşitli tanışma ve kaynaşma oyunları düzenlenir.

 

Grup çalışmaları

Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gelişimlerine katkıda bulunacak ve karşılaştıkları sorunlar hakkında farkındalık kazandırabilmek amacıyla aşağıdaki konularda grup çalışmaları yapılacaktır. Grup çalışmalarında “gönüllülük” esastır. Yapılan test ve envanterler sonucunda hangi grup çalışmasının uygulanacağı ve hangi öğrencilerin seçileceği belirlenir. Bu çalışmaya katılıp katılmama kararı veliye aittir.

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminin Veli Yönü

 

 
“Anne-Babalar Değişikliği Yaratır.”anlayışını benimseyen TED Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, siz velilerimiz için;

 

Bireysel Veli Görüşmeleri:

 

Öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimleri hakkında konuşmak isteyen velilerimiz önceden randevu alarak Rehber-Psikolojik Danışmanlarımızla bireysel görüşme yapabilirler Bireysel görüşmelerde randevu sistemi çok önemlidir. Randevu almanız konu hakkında ön çalışma yapmamızı sağlar. Önceden randevu almadan yapmak isteyeceğiniz görüşmelerin gerçekleşmesi, Psikolojik Danışmanın zamanın uygun olup olmamasına bağlıdır.

 

Veli Seminerleri:

 

Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerle verilecektir.
Ailenin Okula Uyumu, Ön ergenlik, İstismar, Nasıl Bir Disiplin, Ergenlik Dönemi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Velilerin katılımı:

 

TED Kolejinin eğitim sisteminde veliler, işin dışında değillerdir. Öğretmenler, velileri çocuklarının eğitimi konusunda bilgilendirir, yönlendirir ve ikna eder. Çocuğunun eğitimine ve gelişimine duyarsız kalmaması için velilerle belli aralıklarla, belli konularda görüşmeler gerçekleştirilir. Velilerin mesleki başarılarından, öğrenci programlarında yararlanılır.