Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün öncelikli olarak üzerinde durduğu ve gelişmesi için her türlü yatırımı desteklediği alanlardan biri eğitim olmuştur. Bu çerçevede 1925 yılında Mecliste yaptığı; kişi ve özel kuruluşları eğitime katkı yapmaya çağıran konuşması, ''Türk Maarif Cemiyeti'' ve Atatürk'ün özlemini duyduğu nitelikli Türk okullarının açılması için ilk adım niteliğini taşımıştır. Türk Maarif Cemiyeti, bugünkü ismiyle Türk Eğitim Derneği, Mustafa Kemal Atatürk'ün çağrısı üzerine Cumhuriyeti kuran kadroların önderliğinde 31 Ocak 1928 tarihinde kurulmuştur.

Türk Eğitim Derneği; başarılı fakat olanakları sınırlı öğrencilere burslar vermeyi, yurt içinde ve dışında yabancı dilde eğitim veren okullar ve yurtlar açmayı, Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyeye taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmayı, eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri konusunda toplumu bilinçlendirmeyi ve Türk eğitim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmayı misyon edinmiş köklü bir sivil toplum kuruluşudur.

TED Neden Okul Açar?

Türk Eğitim Derneği, eğitimin bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki en önemli etken olduğuna inanır ve

• Türkiye’nin eğitim yoluyla gelişmesine katkıda bulunmak,
• Okullarının bulunduğu bölgelerin eğitim seviyesini yükseltmek,
• Maddi olanakları sınırlı, başarılı çocuklara okullarında eğitim vermek amacıyla okullar açar.

TED Tarihçesi
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün öncelikli olarak üzerinde durduğu ve gelişmesi için her türlü yatırımı desteklediği alanlardan biri eğitim olmuştur. Atatürk, 1925 yılında Meclis’te yaptığı bir konuşmayla özel kişi ve kuruluşları eğitime katkı yapmaya çağırmıştır. Bu çağrı üzerine, Cumhuriyeti kuran kadroların önderliğinde, Türk Maarif Cemiyeti, bugünkü ismiyle Türk Eğitim Derneği, 31 Ocak 1928 tarihinde kurulmuştur. Bu nedenle okulumuz, Atatürk’ün özlemini duyduğu, yabancı dilde eğitim yapan nitelikli Türk okullarının açılmasında ilk adım olma özelliğini taşır.
İlk başkanı Türkiye’nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü olan Türk Eğitim Derneği (TED), 1929 yılında kabul edilen amblemindeki ay Türk Bayrağından, eğitim sembolü olan meşalesini derneğin amacından, yıldızları ise ilk yönetim kurulunun beş üyesine duyulan saygı ve sevgiyi ölümsüzleştirme isteğinden almıştır.

Türk Eğitim Derneği, 1931 yılında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde açılan anasınıfı ile eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

Türk Eğitim Derneği – 90 Yıllık Çınar ve 38 Meşale
Türkiye’nin modernleşmesi için eğitimin vazgeçilmez önemine inanmış olan Büyük Önder Atatürk, 1 Kasım 1925’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimde hedeflenen seviyeye ulaşmak için özel girişimin çalışmalarına ihtiyaç olduğunu dile getirmiş ve topluma çağrıda bulunmuştur. Türk Eğitim Derneği, bu temel vizyon doğrultusunda, Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların öncülüğünde 31 Ocak 1928 tarihinde doğmuş ve 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamuya Yararlı Dernek statüsü edinmiştir. İlk adı “Türk Maarif Cemiyeti” olan Derneğimiz, 1946 yılından itibaren, “Türk Eğitim Derneği” adı altında çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.
Dernek Tüzüğü’nün 2. maddesinde de ifade edildiği üzere, “Cumhurbaşkanı, Türk Eğitim Derneği’nin yüksek koruyucusudur.” Derneğimiz, öncelikle köklü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulduğu günden beri eğitim alanında faaliyet göstermekte olup, aynı zamanda yeterli maddi olanağa sahip olmayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının eğitimlerini desteklemekte ve Türk eğitim hayatına maddi ve bilimsel katkılar sağlamaktadır.

Vizyon
Seçkin bir sivil toplum örgütü olarak Türk Eğitim Derneği, eğitim alanında sivil inisiyatifin etkinleştirilmesini, okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık değerlerini koruma ve geliştirme çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir.
Misyon
• Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını sağlamak amacıyla yurtlar açmak.
• Açtığı okullarda yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek.
• Maddi imkanları yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek, onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanımak.
• Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak.
• Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek.
• Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak.

TED Neden Okul Açar?

Türk Eğitim Derneği, eğitimin bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki en önemli etken olduğuna inandığından, ‘Türkiye’nin eğitim yoluyla gelişmesine katkıda bulunmak,
okullarının bulunduğu bölgelerin eğitim seviyesini yükseltmek ve maddi olanakları sınırlı, başarılı çocuklara eğitim vermek için’ okullar açar.

TED Okulları Nasıl Bireyler Yetiştirir?

 Atatürk İlkeleri’ne ve Cumhuriyet’in kazanımlarına bağlı.
 Ulusal ve manevi değerleri özümseyerek, ilkeleriyle bütünleştirmiş.
 En az bir yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan.
 Yüksek ahlaklı.
 Ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek.
 Çevreye duyarlı.
 Sosyal sorumluluk bilincine sahip.
 Bilimsel düşünen.
 Empati kuran ve farklılıklara saygılı.
 İletişim becerileri kazanmış.
 Özgüveni yüksek.
 Teknolojiyi hayatının her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanan.
 İş hayatında gerekli olan bilgi, beceri ve değerleri edinmiş.
 Kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan.
 Dünya vatandaşlığı vizyonuna sahip bireyler yetiştirir.

Türk Eğitim Derneği okulları öğrencilerine, bu özellikleri kazandırmak için zenginleştirilmiş eğitim – öğretim olanakları sunar.
TED Okullarında Eğitim-Öğretim Anlayışı
Türk Eğitim Derneği Okulları’nda:
 Bireysel farklılıkların dikkate alındığı,
 Öğrenci merkezli,
 Ulusal değerleri esas alan,
 Evrensel bakış açısına sahip,
 Yabancı dil eğitiminin gerekliliğine inanan,
 Akademik, sosyal ve fiziksel gelişimi destekleyici ortamlar sunan,
 TED’e özgü geliştirilmiş programlar ile uluslararası uygulamaların bütünleştirildiği,
 Pozitif disipline dayalı, dinamik ve yenilikçi bir eğitim- öğretim anlayışı esastır.