• TED Konya Koleji, E-güvenliğin (e-Güvenlik), bilgisayarlar, tabletler ve cep telefonları gibi teknolojiyi kullanırken, dijital dünyadaki gençlerin ve yetişkinlerin korunması için vazgeçilmez bir unsur olduğuna inanmaktadır. Ve bu doğrultuda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
 • Okulumuz, sanal platformların ve bilgi iletişim teknolojilerinin günlük yaşamın önemli bir parçası olduğuna inanmakta olup gençlerin sanal ortamda karşılaştıkları riskleri yönetmeleri ve bunlara tepki vermek ve stratejiler geliştirmenin yollarını öğrenmeleri için destekleyici çalışmalar yapmaktadır.
 • Okulumuz, eğitim standartlarını yükseltmek, başarıyı teşvik etmek, personelin mesleki çalışmalarını desteklemek ve yönetim işlevlerini geliştirmek için topluluğa kaliteli internet erişimi sunma yükümlülüğüne sahiptir.
 • Okulumuz, tüm gençlerimizin ve personellerimizin sanal ortamlarda potansiyel zararlardan korunmasını sağlamakla sorumludur.

Okulumuzda, e-Güvenlik politikasının amacı:

 • Okulumuzda güvenli bir sanal ortam olduğundan emin olmak için, toplumun tüm üyelerinden beklenen ana ilkeleri, güvenli ve sorumlu kullanım teknolojisi ile ilgili olarak tanımlamak.
 • Okulumuz topluluğunun tüm üyelerini çevrimiçi olarak korumak ve güvenliğini sağlamak.
 • Teknolojinin potansiyel riskleri ve yararları konusunda TED Konya Koleji topluluğunun tüm üyelerinde farkındalık yaratmak.
 • Tüm personelin güvenli ve sorumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak, olumlu davranışları online olarak modellemek ve teknolojiyi kullanırken kendi standartlarını ve uygulamalarını yönetme gereksiniminin farkında olmak.
 • Okuldaki tüm üyeler tarafından bilinen çevrimiçi güvenlik endişelerine yanıt verirken açıkça kullanılacak prosedürleri tanımlamak.

 

Bu politika, yönetim organı, öğretmenler, destek personeli, harici yükleniciler, ziyaretçiler, gönüllüler ve okul adına hizmet veren veya bunları yerine getiren diğer kişiler (toplu olarak bu politikada personel olarak anılacaktır) dahil olmak üzere tüm personeller, öğrenci(gençler) ve ebeveynler için geçerlidir.

 

Bu politika, internet erişimi ve kişisel cihazlar da dahil olmak üzere bilgi iletişim cihazlarının kullanımı için geçerlidir; gençler, personel ya da diğer kişilere, çalıştıkları dizüstü bilgisayarlar, tabletler veya mobil cihazlar gibi uzaktan kullanım için okul tarafından verilen cihazlar için de geçerlidir.

 

Tüm çalışanların kilit sorumlulukları şunlardır:

 • Çevrimiçi güvenlik politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.
 • Kabul Edilebilir Kullanım Politikalarını (AUP’lar) okumak ve onlara bağlı kalmak.
 • Okul sistemlerinin ve verilerin güvenliğinden sorumlu olmak.
 • Bir dizi farklı çevrimiçi güvenlik konusundaki farkındalığa sahip olmak ve onların bakımında gençlerle nasıl ilişkili olabileceklerini bilmek
  • Yeni ve gelişmekte olan teknolojiler kullanıldığında iyi uygulamaları modelleme.
  • Mümkün olduğunca müfredat ile çevrimiçi güvenlik eğitimini ilişkilendirme.
 • Okul koruma politikalarını ve prosedürlerini takip ederek endişe duyan bireylerin belirlenmesi ve uygun önlem alınması.
  • Çevrimiçi güvenlik konularda, dahili ve harici olarak, uygun desteğin işaretini koymak.
 • Kişisel ve kişisel teknoloji kullanımlarında, hem açık hem de kapalı alanda profesyonel bir davranış seviyesinin korunması.
 • Olumlu öğrenme fırsatlarına vurgu yapmak.
 • Bu alanda mesleki gelişim için kişisel sorumluluk almak.

 

Çocukların ve gençlerin başlıca sorumlulukları şunlardır:

 • Çevrimiçi güvenlik politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.
 • Okulun Kabul Edilebilir Kullanım Politikalarını (AUP’lar) okumak ve onlara bağlı kalmak.
 • Çevrim içi ve çevrimdışı, başkalarının hislerine ve haklarına saygı duymak.
 • İşler ters giderse, güvenilir bir yetişkinden yardım istemek ve çevrimiçi güvenlik sorunlarıyla karşılaşan diğer kişileri desteklemek.
 • Bireysel yaşlarına, yeteneklerine ve zayıf yönlerine uygun bir seviyede kendilerini ve başkalarını çevrimiçi olarak korumak için sorumluluk almak.
 • Yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin getirdiği fırsatlar ve risklerle ilgili olarak kendi bilinci ve öğrenimlerinden sorumlu olmak.
 • Belli bir teknolojiyi kullanmanın kişisel risklerini değerlendirmek ve bu riskleri sınırlamak için güvenli ve sorumluluk sahibi davranmak.

Ebeveynlerin başlıca sorumlulukları şunlardır:

.         Okul Kabul Edilebilir Kullanım Politikalarını okumak, çocuklarını bu politikaya bağlı kalmaya teşvik etmek ve uygun olduğunca kendilerinin de bağlı kalmasını sağlamak.

.      Çocuklarıyla çevrimiçi güvenlik konularını tartışmak, okulun çevrimiçi güvenlik yaklaşımlarını desteklemek ve evde uygun güvenli çevrimiçi davranışları pekiştirmek.

 • Teknoloji ve sosyal medyanın güvenli ve uygun kullanımını modellemek.
  • Davranışlarında, çocuğun çevrimiçi olarak zarar görme tehlikesi altında olduğunu gösteren değişiklikleri belirlemek.
  • Okul veya diğer uygun kurumlardan, kendileri ve ya çocukları çevrimiçi problem veya sorunlarla karşılaşırsa yardım veya destek istemek.
 • Okulun çevrimiçi güvenlik politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak.
 • Öğrenme platformları ve diğer ağ kaynakları gibi okul sistemlerini güvenli ve uygun bir şekilde kullanmak.
  • Yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin getirdiği fırsatlar ve risklerle ilgili olarak kendi bilinci ve öğrenimlerinden sorumlu

Çevrimiçi iletişim ve Teknolojinin Daha Güvenli Kullanımı Okul / web sitesinin yönetilmesi:

 • Web sitesinde iletişim bilgileri okul adresi, e-posta ve telefon numarası olacaktır.
 • Personel veya öğrencilerin kişisel bilgileri yayınlanmayacaktır.
 • Okul Müdürü yayınlanan çevrimiçi içerik için genel yayın sorumluluğunu alacak ve bilgilerin doğru ve uygun olmasını sağlayacaktır.
 • Web sitesi, erişilebilirlik fikri mülkiyet haklarına saygı, gizlilik politikaları ve telif hakkı da dahil olmak üzere okulun yayın yönergelerine uyacaktır.
 • Spam maillerden korunmak için e-posta adresleri çevrimiçi olarak dikkatli bir şekilde yayınlanacaktır.

.     Okula ait tüm cihazlar, okulun Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına (AUP) uygun olarak ve uygun güvenlik ve güvenlik önlemleri alınarak kullanılacaktır.

 • Personel üyeleri, web sitelerini, araçlarını ve uygulamalarını sınıfta kullanmadan önce veya evde kullanmayı önerirken daima değerlendirecektir.

.    Öğrenciler, bilginin konumlanması, alınması ve değerlendirilmesi becerileri de dahil olmak üzere, internette araştırmada etkili kullanımı konusunda eğitilecektir.

.     Okul, personelin ve öğrencilerin İnternet’ten türetilen materyallerin telif hakkı yasalarına uygun olmasını ve bilgi kaynaklarını kabul etmesini sağlayacaktır.

 • Öğrencilere, okudukları veya gösterilen bilgilerin doğruluğunu kabul etmeden önce eleştirel düşünmeleri öğretilecektir.

.     Çevrimiçi materyallerin değerlendirilmesi, her konuda öğretme ve öğrenmenin bir parçasıdır ve müfredatta bir bütün olarak görülür.

.     Okul, öğrencileri ve çalışanlarımızın güvenli ve gizli bir ortamda iletişim kurmalarını ve işbirliği yapmalarını sağlamak için interneti kullanmaktadır.

Kişisel Cihazların ve Cep Telefonlarının Kullanımı:

. Cep telefonlarının ve çocukların, gençlerin ve yetişkinler arasındaki diğer kişisel cihazların yaygın bir şekilde sahiplenilmesi, tüm üyelerin TED Konya Koleji topluluğunun cep telefonlarının ve kişisel cihazların sorumlu bir şekilde kullanılmasını, sağlamak için gerekli adımları atmalarını gerektirir.

 • TED Konya Koleji, mobil teknolojilerle yapılan kişisel iletişimin gençler, personel ve anne-babalar için gündelik yaşamın kabul edilen bir parçası olduğunun farkındadır; ancak, bu tür teknolojilerin okulda güvenli ve uygun bir şekilde kullanılmasını sağlar.

 

Kişisel cihazların ve cep telefonlarının güvenli bir şekilde kullanılması için beklentiler:

 • Kişisel cihazların ve cep telefonlarının kullanımı yasaya ve diğer uygun okul politikalarına uygun olarak yerine getirilecektir.
 • Sahaya getirilen her türlü elektronik cihazın sorumluluğu kullanıcıya aittir. Okul, bu tur öğelerin kaybı, çalınması veya zarar görmesi konusunda sorumluluk kabul etmez. Okul, bu tür cihazların potansiyel veya fiili neden olduğu olumsuz sağlık etkileri için sorumluluk kabul etmez.
 • Kötüye kullanım veya uygun olmayan mesajların veya içeriğin cep telefonları veya kişisel cihazlarla gönderilmesi, topluluğun herhangi bir üyesi tarafından yasaklanır ve herhangi bir ihlal, disiplin / davranış politikasının bir parçası olarak ele alınır.
 • TED Konya Koleji topluluğunun tüm üyelerine cep telefonlarını veya cihazlarını kayıp, hırsızlık veya hasardan korumak için adım atmaları önerilir.
 • TED Konya Koleji topluluğunun tüm üyelerinden, kayboldukları veya çalındığı takdirde yetkisiz aramaların veya hareketlerin telefonlarında veya cihazlarında yapılamayacağından emin olmak için şifreler / pin numaraları kullanmaları önerilir. Parolalar ve pin numaraları gizli tutulmalıdır. Cep telefonları ve kişisel cihazlar paylaşılmamalıdır.
 • TED Konya Koleji topluluğunun tüm üyelerine, cep telefonlarının ve kişisel cihazlarının saldırgan, küçümseyen veya başka şekilde okul / AUP politikalarına aykırı düşen herhangi bir içerik içermediğinden emin olmaları önerilir.

 

Öğrencilerin kişisel cihazlarını ve cep telefonlarını kullanımı:

 • Öğrenci çalışmaları, öğrencilerin izniyle ya da ebeveynlerinin izniyle yayınlanacaktır.
 • Okul web sitesinin yönetici hesabı, uygun bir şekilde güçlü şifreyle şifrelenerek korunacaktır.
 • Okul, çevrimiçi güvenlik dahil olmak üzere, toplumun üyeleri için okul web sitesinde korunma hakkında bilgi gönderecektir.

 

Çevrimiçi görüntü ve videolar yayınlama:

 • Okul, çevrimiçi paylaşılan tüm resimlerin ve videoların okul resim kullanımı politikasına uygun şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.
 • Okul, resimlerin ve videoların tümünün, veri güvenliği. Kabul Edilebilir Kullanım Politikaları (AUP), Davranış Kuralları, sosyal medya, kişise! cihazların ve cep telefonlarının kullanımı gibi diğer politikalar ve prosedürlere uygun şekilde yer almasını sağlayacaktır.
 • Görüntü politikasına uygun olarak, öğrencilerin resimlerinin / videolarının elektronik olarak yayınlanmasından önce her zaman ebeveynlerin yazılı izni alınacaktır.

Kullanıcılar:

 • Öğrenciler, bir video konferans araması veya mesajı hazırlamadan veya cevaplamadan önce bir öğretmenden izin isteyecektir.
  • Video konferans, öğrencilerin yaşı ve yeteneği için uygun bir şekilde denetlenecek.
  • Velilerin rızası, gençler video konferans faaliyetlerine katılmadan önce alınacaktır.
 • Video konferans, sağlam bir risk değerlendirmesini takiben, resmi ve onaylanmış iletişim kanalları vasıtasıyla gerçekleşecektir.
 • Sadece ana yöneticilere video konferans yönetim alanlarına veya uzaktan kumanda sayfalarına erişim hakkı verilecektir.
 • Eğitimsel video konferans servisleri için özel oturum açma ve şifre bilgileri yalnızca personellere verilecek ve gizli tutulacaktır.

İçerik:

 • Bir video konferans dersi kaydederken, tüm siteler ve katılımcılar tarafından yazılı izin alınacaktır. Konferansın başlangıcında kayıt nedeni belirtilmeli ve video konferans kaydı tüm taraflara açık olmalıdır. Kaydedilen malzemeler güvenli bir şekilde saklanacaktır.
 • Üçüncü taraf materyalleri dahil edilecekse, okul üçüncü şahsın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmekten kaçınmak için bu kaydın kabul edilebilir olup olmadığını kontrol edecektir.
 • Okul, bir video konferansa katılmadan önce diğer konferans katılımcılarıyla diyalog kuracak, okul değilse, okul sınıf için uygun olan materyali teslim aldığını kontrol edecektir.

 

İnternetin ve ilgili cihazların uygun ve güvenli derslik kullanımı:

 • internet kullanımı eğitimsel erişimin önemli bir özelliğidir ve tüm gençler bütünleşik okul müfredatının bir parçası olarak sorunlarını yanıtlamak için stratejiler geliştirmelerini destekleyecek ve onlara yardımcı olacak yaşa ve yeteneğe uygun eğitim alacaklardır. Daha fazla bilgi için lütfen özel müfredat politikalarına erişin.
  • Okulun internet erişimi eğitimi geliştirmek ve genişletmek için tasarlanacaktır.
 • İnternet erişim seviyeleri müfredat gerekliliklerini ve öğrencilerin yaş ve yeteneklerini yansıtacak şekilde gözden geçirilecektir.
 • Çalışanların tüm üyeleri, gençleri korumak için tek başına filtrelemeye güvenmeyeceklerinin farkındadır. Gözetim, sınıf yönetimi, güvenli ve sorumlu kullanım eğitimi önemlidir.
  • İçerik, Öğrencilerin yaşlarına ve yeteneklerine uygun olacaktır.
 • Öğrenciler, kişisel cihazların ve cep telefonlarının güvenli ve uygun kullanımı konusunda eğitim alacaklardır.
 • Bilişim araçlarını, okul yönetimi ile öğretmenin bilgisi ve izni dışında konuşma yaparak, ses ve görüntü alarak, mesaj ve e-mail göndererek, bunları arkadaşlarıyla paylaşarak eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak aynı zamanda okul ders saatleri içerisinde telefon bulundurmak kesinlikle yasaktır.
 • Gençlerin cep telefonlarının ve kişisel cihazların tüm kullanımları, Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına (AUP) uygun olarak gerçekleşecektir.
 • Cep telefonları veya kişisel cihazlar, öğrencilerin bir öğretim üyesinin onayını alarak onaylanmış ve yönlendirilmiş müfredat tabanlı etkinlik kapsamında olmadıkları sürece dersler veya resmi okul saatlerinde öğrenciler tarafından kullanılamaz.
 • Gençlerin cep telefonlarını veya kişisel cihazlarını eğitim etkinliğinde kullanımı, okul idaresi tarafından onaylandığında gerçekleşecektir.
 • Bir öğrenci ebeveynlerini arama gereği duyduğunda, okul telefonunu kullanmasına izin verilecektir.
 • Ebeveynlerin okul saatlerinde cep telefonuyla çocuklarıyla iletişim kurmamaları, okul idaresine başvurmaları önerilir, istisnai durumlarda öğretmenin onayladığı şekilde istisnalara izin verilebilir.
 • Öğrenciler, telefon numaralarını yalnızca güvenilir arkadaşlarına ve aile üyelerine vermelidirler.
 • Öğrencilere, cep telefonlarının ve kişisel cihazların güvenli ve uygun bir şekilde kullanımı öğretilecek ve sınırların ve sonuçların farkına varılacaktır.
 • Öğrencinin kişisel cihazında veya cep telefonunda bulunan materyalin yasadışı olabileceği veya cezai bir suçta ilgili kanıt sağlayabileceğinden şüpheleniliyorsa, cihaz daha ayrıntılı araştırma için polise teslim edilir.

 

Personelin kişisel cihazlar ve cep telefonları kullanımı:

 • Personelin, kendi kişisel telefonlarını veya cihazlarını, gençlerin ve ailelerinin, mesleki bir kapasitede, ortamın içinde veya dışındaki bölgeleriyle bağlantı kurmalarına izin verilmez. Bu konuyu tehlikeye atacak önceden var olan ilişkiler yöneticilerle görüşülecektir.
 • Personel, gençlerin fotoğraflarını veya videolarını çekmek için cep telefonları, tabletler veya kameralar gibi kişisel cihazları kullanmaz ve yalnızca bu amaç için sağlanan ekipmanı kullanır.
 • Personel herhangi bir kişisel cihazı doğrudan çocuklarla kullanmaz ve ders / eğitim etkinlikleri sırasında yalnızca okul tarafından sağlanan ekipmanı kullanır.
 • Personel, kişisel telefonların ve cihazların herhangi bir şekilde kullanımının daima veri koruma ve ilgili okul politikası ve prosedürleri uyarınca yerine getirilmesini sağlayacaktır
 • Personel kişisel cep telefonları ve cihazları ders saatlerinde kapatılıp / sessiz moda geçirilir.
 • Bluetooth veya diğer iletişim biçimleri ders saatlerinde “gizlenmiş” veya kapalı olmalıdır.
 • Acil durumlarda okul idaresi tarafından izin verilmemişse, kişisel cep telefonları veya cihazları öğretim dönemleri boyunca kullanılamaz.
 • Personel, cep telefonları ve kişisel cihazlar üzerinden sitede satın alınan içeriğin profesyonel rolü ve beklentileri ile uyumlu olmasını sağlayacaktır.
 • Bir personel okul politikasını ihlal ettiği durumlarda disiplin işlemi yapılır.
 • Bir personelin, bir cep telefonuna veya kişisel bir cihaza kaydedilen veya saklanan yasadışı içeriğe sahip olduğu veya ceza gerektiren bir suç işlemiş olması durumunda, poli ulaşılacaktır.
 • Personelin cep telefonunu veya cihazlarını kişisel olarak kullanmalarını içeren herhangi bir iddiaya okul yönetim politikasını izleyerek yanıt
 • Ziyaretçiler kişisel cihazların ve cep telefonlarının kullanılması
 • Ebeveynler ve ziyaretçiler, okulun kabul edilebilir kullanım politikasına uygun olarak cep telefonlarını ve kişisel cihazları kullanmalıdır.
 • Fotoğraflar veya videolar çekmek için ziyaretçiler ve ebeveynler tarafından cep telefonlarının veya kişisel cihazların kullanılması, okul resim kullanımı politikasına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
 • Okul, ziyaretçilere kullanım beklentilerini bildirmek için uygun tabela ve bilgileri sağlayacak ve sunacaktır.
 • Personelin uygun ve güvenli olduğunda sorunlara karşı çıkması beklenir ve her zaman ziyaretçilerin herhangi bir ihlalini idareye

 

Gençlerin katılımı ve eğitimi:

 • Öğrenciler arasında güvenli ve sorumlu internet kullanımının önemi ile ilgili farkındalık yaratmak için bir çevrimiçi güvenlik (e-Güvenlik) müfredatı oluşturulur ve okulun tamamında yer alır.
 • Güvenli ve sorumlu kullanım ile ilgili eğitim internet erişiminden önce yapılacaktır.
 • Müfredat geliştirme ve uygulama da dahil olmak üzere okul çevrimiçi güvenlik politikalar, ve uygulamaları yazarken ve geliştirirken öğrenci katkıları aranacaktır.
 • Öğrenciler, Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını (AUP), yaşlarına ve yeteneklerine uygun bir şekilde okumak ve anlamak için desteklenecektir.
 • Tüm kullanıcılara ağ ve internet kullanımının izleneceği bildirilecektir
 • Çevrimiçi güvenlik (e-Güvenlik) PSHE, SRE, Citizenshipand Computing / BİT programların dahil edilecek ve hem güvenli okul hem de evde kullanımı, kapsayacaktır.
 • Kabul Edilebilir Kullanım beklentileri ve Posterler, Internet erişimi olan tüm odalarda yayınlanacaktır.
 • İnternetin ve teknolojinin güvenli ve sorumlu kullanımı, müfredatta ve tüm konularda güçlendirilecektir.

Dışarıdan destek, okulların dahili çevrimiçi güvenlik (e-Güvenlik) eğitim yaklaşımlarını tamamlamak ve desteklemek izin kullanılacaktır.

Okul, öğrencilerin teknolojiyi olumlu şekilde kullanımlarını ödüllendirecektir.

Okul, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak çevrimiçi güvenliği geliştirmek izin akran eğitimini uygulayacaktır

 

.Personelin katılımı ve eğitimi:

 • Çevrimiçi güvenlik (e-Güvenlik) politikası, tüm çalışanların katılımı için resmi olarak sağlanacak, tartışılacak ve korunma sorumluluğumuzun bir parçası olarak güçlendirilecek ve vurgulanacaktır.
 • Personel, internet trafiğinin izlenebileceğini ve tek bir kullanıcıya kadar izlenebileceğinin farkında olacak. Okul sistemlerini ve cihazlarını kullanırken takdir yetkisi ve profesyonel davranış gereklidir.
 • Personelin tüm üyelerine, profesyonel ve kişisel olarak, güvenli ve sorumlu internet kullanımı konusunda güncel ve uygun personel eğitimi, düzenli (en az yıllık) temelde çeşitli şekillerde sağlanacaktır.
 • Çalışanların tüm üyeleri, çevrimiçi davranışlarının okuldaki rolü ve itibarını etkileyebileceğinin farkına varacaktır. Mesleği veya kurumu çürüme durumuna düşürdüğü veya profesyonel yeteneklerine, güvenini kaybetmiş bir şeyin bulunduğu düşünülürse, kamusal, disiplin veya hukuki önlemler alınabilir.
 • Filtreleme sistemlerini yönetme veya BIT kullanımını izleme sorumluluğu taşıyan personelin üyeleri, Liderlik Ekibi tarafından denetlenecek ve sorunları veya endişeleri bildirmek için açık prosedürlere sahip olacaklar.
 • Okul, çalışanların öğrencilerin yaşlarına ve yeteneklerine göre kullanması gereken yararlı çevrimiçi araçları vurgulamaktadır.

 

Ebeveynlerin katılımı ve eğitimi:

 • TED Konya Koleji, gençlerin internetin ve dijital teknolojinin güvenilir ve sorumlu kullanıcıları olabilmesi izin anne-babaların oynayacakları önemli bir role sahip olduklarını kabul eder.
 • Ebeveynlerin dikkatleri, okul açıklamaları ve okul web sitesinde okul çevrimiçi güvenlik (e- Güvenlik) politikasına ve beklentilerine yönelecektir.
 • Okullarımızın bir parçası olarak ebeveynlerin çevrimiçi güvenlik bilgilerini okumaları istenecektir.
 • Ebeveynler, Okula Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını okumaya ve çocuklarıyla etkilerini tartışmaya teşvik
 • Çevrimiçi güvenlik konusundaki ebeveynler için bilgi ve rehberlik, ebeveynlere çeşitli biçimlerde sunulacaktır.
 • Ebeveynlerin çevrimiçi olarak çocukları için olumlu davraniş1ari rol modellemeleri teşvik edilecektir.