eTwinning Projesi / Bir Şans Daha Ver

b28a5cfa1_large
Projemizle öğrencilerin atık-çöp ayrımını yapabilmesi, atıkların nasıl dönüştürüleceğini keşfetmesi, atık maddelerin işlevsel hale getirilmesi ve ileri dönüşüm kavramını derslere entegre etmek amaçlanmaktadır.

eTwinning Projesi / One For All All For The Future

aeac3ea61_large
Tüketmiş olduğumuz paketli/ hazır gıdaların yanı sıra ev yapımı yiyeceklerin iklim üzerindeki direk ve ya dolaylı etkilerini araştırıp, faaliyetler düzenleyip, farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır. Öğrenciler hazır gıdalar hakkında bilgi sahibi olacak, neden ev yapımı yiyecekler tüketmeleri gerektiğini fark edecek ve planlanan faaliyetler ile edinilen bilgiler gerçek yaşam becerisine dönüştürülecektir. Sürdürülebilir bir dünya için; yaşam alanlarının bütünüyle korunması, beslenmenin yanında hareketli olunması-sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması, toprak verimliliğinin arttırılması, doğadan gelecek nesillerinin de faydalanmasını sağlamak hedeflenmektedir.

eTwinning Projesi / ÖĞREN ve ÖĞRET 4 - LEARN and TEACH 4

beb0d736e_opt
Öğretmen ve öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinde ve okulların açılması halinde yüzyüze eğitim sürecinde teknolojiyi daha etkin ve amacına uygun kullanmalarını sağlamayı hedeflediğimiz projemiz ile proje süresince öğretmen ve öğrencilerimizin web 2.0 araçlarını öğrenip derslere ve müfredata entegre ederek öğrenci merkezli etkinlikler yapmayı planlamaktayız.

eTwinning Projesi / Yaşam İçin Dönüştür

abcd517d-a0c5-42bd-9d52-3989cf92347c
Projemizin amacı, doğayı korumak, öğrencilerimizde çevre bilinci oluşturmak, geri dönüşümün önemini kavratmak amacıyla çeşitli etkinlikleri derslerimize entegre ederek çalışmalar yapmaktır.
Atatürk

Ansolon