eTwinning Projesi / It's My Future & It's My Job

WhatsApp Image 2023-01-01 at 20.02.19 (1)
Gelişen dünyada öğrencilerimizin en çok zorlandıkları konulardan birinin meslek seçimi olduğu bir gerçektir. Öğrencilerimiz bazen çevreden ya da aile baskılarından dolayı istemedikleri meslekleri seçmekte ve eğitim sürecinde ya da eğitim sürecinden sonra başarısız olmaktadırlar. Hatta bu süreç öğrencileri daha zor durumlara ve daha kötü sonuçlara sürükleyebilir. Bu vakalar arasında intihar vakaları da var. Bu proje ile öğrencilerimizin gelecekte yapacakları mesleği doğru seçebilmeleri için meslekler, çalışma koşulları ve meslekler hakkında gerekli beceriler hakkında bilgi sahibi olmalarını ve gelecekte meslek seçerken kendi becerilerini ön plana çıkarmalarını amaçlıyoruz.

eTwinning Projesi / İKLİMİMİZE YOLCULUK

iklimimizeyolculuk
Bu proje de iklim değişikliğinin günümüzde yarattığı etkileri inceleyeceğiz. Amacımız öğrencilerin, yaşamları ve çevre açısından iklimin önemini kavramaları, iklim değişikliği konusunda duyarlılıklarının artırılması ve bilişim becerilerinin geliştirilmesidir.

eTwinning Projesi / YENİLENEBİLİR ENERJİYLE DÜNYA YENİLENİR

YENİLENEBİLİR ENERJİYLE DÜNYA YENİLENİR
Günümüz enerji tüketiminin hızla artmasına paralel olarak alışılagelen enerji kaynaklarının yakın bir gelecekte tükeneceği bilimsel bulgularla ispatlanmış bir gerçektir. Günümüze kadar enerji üretiminde ağırlıklı olarak fosil kökenli yakıtlar kullanılmıştır. Bu kaynakların kullanımı sonucu küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre kirlilikleri gibi olumsuzluklar oluşmuştur. Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılabilmesi için yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır. Bu çalışmada yenilenebilir enerji türlerinden güneş, rüzgar, jeotermal, hidroelektrik, hidrojen, biyokütle ve dalga enerjilerinin dünya ve ülkemizdeki potansiyelleri üzerinde durulacak ve çevreye olan olumlu- olumsuz etkileri araştırılacaktır. Ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarını keşfedilerek bu konuda farkındalık oluşturulacaktır.

eTwinning Projesi / Atma Dönüştür

b06aa9641_large
GÜNÜMÜZDE PEK ÇOK ALANDA ATIKLAR ÜRETİYORUZ.PEK ÇOĞUNU DA DÖNÜŞTÜREMİYORUZ.BUNLARDAN BİR TANESİ DE YMEK ATILARI.ÖZELLİKLE OKULLARDA YEMEKHANELERDE ÇIKAN YEMEK ATIKLARINI KOMPOS DEDİĞİMİZ GÜBRELERE DÖNÜŞTÜRMEYE NE DERSİNİZ. BASİT BİYOLOJİK SÜRECİN ARDINDAN EKLENEN BASİT KİMYASALLARLA BUNU YAPMAK ÇOK KOLAY. HEPİMİZ BU SÜRECİ ÖĞRENİP EVDE OKULDA ATIĞIMIZI GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜP FAYDALI BİR SÜREÇ BAŞLATABİLİRİZ.EVDE ÇİÇEKLERİMİZE OKULDA AĞAÇLARIMIZA GÜBREMİZİ ÜRETEBİLİRİZ.

eTwinning Projesi / Book And Cook

19f55ccb-e241-4f8a-ab8b-3852e4fff188
The main purpose of this project is to develop language skills of the students. In everyday life people need to eat and drink, so why is it not a way of learning? We are going to both study with the subjects of English curriculum and cook in the kitchens of our homes. We aim to make our students’ maincourse books more enjoyable in classrooms and at homes our students can have some exciting activities with their family. We have planned the project for about six months, from September to February. We are going to have reading and cooking activities for each month. Thanks to the activities, students can learn sharing ideas , they can try diffirent kind of foods and drinks and they can introduce with Web 2.0 tools indeed. They all will have experience about target language and communication skills.

eTwinning Projesi / Physics Says (Fizik Diyor Ki)

c7bcb75db_large
Attitude is an affective trait, it is directed at an object, person or situation and affects the perceptions, preferences, decisions, behavior of learners. The success of students in physics depends on their interest in physics and the relationship of the subjects they will learn with daily life. The embodiment of abstract concepts of physics makes a positive contribution to the development of interest in physics. Physics is a course in which theoretical knowledge, abstract concepts and formulas are mixed. It is because of this feature that learners approach physics with prejudice.

eTwinning Projesi / Be Aware of Global Warming

Given the devastating climate impacts we have seen this year — from drought and wildfires to severe flooding and rising sea levels —we need to take immediate actions to overcome the negative effects of the global warming. In this project, it is aimed to raise awareness among students on the causes and effects of global warming. While doing this, a questionnaire will be applied to reveal students' perceptions of global warming, In the next stages, an animation will be prepared about how global warming occurs and reasons causing it by using Web 2.0 tools, the effects of acid rain on plants will be shown through experiments, a cartoon booklet showing the adverse effects of global warming will be published and finally, the effects of these studies on students' perceptions of global warming will be measured. With the help of this project, students will carry out interdisciplinary activities which will involve them in research and help them to develop their digital and communicative skills.

 

Gelecek bilgi tüketenlerin değil, tüketeceği bilgiyi ve teknolojiyi üretenlerindir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gözlerimizi kapayıp yalnız yaşadığımızı varsayamayız. Ülkemizi bir çember içine alıp dünya ile ilgilenmeksizin yaşayamayız. Tersine gelişmiş uygarlaşmış bir ulus olarak uygarlık alanının üzerinde yaşayacağız: bu yaşam ancak bilim ve fenle olur.” sözleri kılavuzumuz olmuştur.

Bunun için öğrencilerimizin veri toplama ve ilişkilendirme, neden ve sonuç ilişkisi kurabilme, yöntem ve model kullanıp geliştirebilme gibi konularda yeterli eğitimi alması, bilgiye dayalı karar verebilmesi ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmesi için proje tabanlı eğitimi desteklemekteyiz. Bu eğitim sistemi öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı ve bilinçli öğrenciler yetiştirmeyi sağlayan bir sistemdir.

Araştırmacı ve bilimsel bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek TED Konya Kolejinin vizyonu içinde yer almaktadır.

TED Konya Koleji Proje Koordinatörlüğü bu konuları temel alarak öğrencilerimizin bilimsel proje hazırlamaları konusunda çalışmalar yürütmektedir.

Her yıl eylül ayında koordinatörlüğümüz tarafından tanışma toplantısı gerçekleştirilmektedir. Bu toplantılarda,

  • Bilimsel bir proje nedir? Nasıl olmalıdır?
  • Proje konusu nasıl bulunur?
  • Konuyla ilgili araştırma nasıl yapılmalıdır? Hipotez nasıl kurulur?
  • Deney, anket vb. nasıl yapılır?
  • Veri toplama ve değerlendirme nasıl yapılır?

gibi sorulara cevap verilerek öğrenciler projeye dahil edilmektedir.