Uygulamalar ve Projeler

Gelecek bilgi tüketenlerin değil, tüketeceği bilgiyi ve teknolojiyi üretenlerindir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gözlerimizi kapayıp yalnız yaşadığımızı varsayamayız. Ülkemizi bir çember içine alıp dünya ile ilgilenmeksizin yaşayamayız. Tersine gelişmiş uygarlaşmış bir ulus olarak uygarlık alanının üzerinde yaşayacağız: bu yaşam ancak bilim ve fenle olur.” sözleri kılavuzumuz olmuştur.

Bunun için öğrencilerimizin veri toplama ve ilişkilendirme, neden ve sonuç ilişkisi kurabilme, yöntem ve model kullanıp geliştirebilme gibi konularda yeterli eğitimi alması, bilgiye dayalı karar verebilmesi ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmesi için proje tabanlı eğitimi desteklemekteyiz. Bu eğitim sistemi öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı ve bilinçli öğrenciler yetiştirmeyi sağlayan bir sistemdir.

Araştırmacı ve bilimsel bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek TED Konya Kolejinin vizyonu içinde yer almaktadır.

TED Konya Koleji Proje Koordinatörlüğü bu konuları temel alarak öğrencilerimizin bilimsel proje hazırlamaları konusunda çalışmalar yürütmektedir.

Her yıl eylül ayında koordinatörlüğümüz tarafından tanışma toplantısı gerçekleştirilmektedir. Bu toplantılarda,

  • Bilimsel bir proje nedir? Nasıl olmalıdır?
  • Proje konusu nasıl bulunur?
  • Konuyla ilgili araştırma nasıl yapılmalıdır? Hipotez nasıl kurulur?
  • Deney, anket vb. nasıl yapılır?
  • Veri toplama ve değerlendirme nasıl yapılır?

gibi sorulara cevap verilerek öğrenciler projeye dahil edilmektedir.

Atatürk

Ansolon