Değerli Veliler;
 
En değerli varlıklarımız olan çocuklarımız için her zaman, her şeyin en iyisini dileriz. Bunların başında ve en önemlisi onlara iyi bir gelecek iyi bir eğitim sunmaktır.
 
Eğitim ve öğretim dünya nimetlerinden faydalanmanın ötesinde, insanın toplum içinde kendisine etkili ve eylemli bir yer bulabilmesinin de en önemli şartıdır. TED Konya Koleji Özel Ortaokulu olarak vizyonumuz; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bilgi ve iletişim teknolojisinde kendini geliştirmiş; soran, sorgulayan, araştıran hayata hazırlanan gençler yetiştirmektir.
 
Eğitim öğretim bir bütün olarak görünse de tanımda ve pratikte birbirinden oldukça farklıdır. Öğretim; bir bilgiyi aktarma sürecidir. Eğitim ise kişiyi; aklı, duyguları ve davranışlarıyla bir bütün olarak ele alan bir oluşturma ve yönlendirme sürecidir. İşte bu noktada bir ayrım yapılmalıdır. Bu yüzden öğretmek, amaç olmakla beraber eğitmek ilk hedef olarak belirlenmelidir.
 
Çağımız bilim ve teknoloji alanında sürekli gelişim kaydetmektedir. Bilim, teknoloji alanındaki ilerlemelere açık olmalı; ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilmeliyiz. Ancak o zaman ilerleme kaydetme şansımız olacaktır.
 
TED Konya Koleji Özel Ortaokulu amacını ve hedeflerini, öğretmekten ziyade eğitmek konusunda yüksek bir çıtada tutmaktır. Bizim için bireysel farklılıklar ön plandadır. Her öğrenci , yetenekleri ve farklı yapıları ile tanınmaktadır. Ticari kaygı güdülmeden kişilerin birey olarak kendi hedeflerini gerçekleştirmede araç olan kurumumuz; aynı zamanda çağımız gelişmelerini takip eden, toplum için örnek insan, araştırmacı bir kimlik kazanmalarına olanak vermektedir.