Türk Dili ve Edebiyatı Zümresinin misyonu,

ana dilini doğru ve etkili kullanabilen; Türk ve dünya edebiyatını tanıyan, edebi bilinç kazanmış, edebiyat ürünlerini okuyan, öğrenen ve yorumlayan, sosyal duyarlılık sahibi, farklılıkları zenginlik olarak gören, milli benlik kültürü yüksek, Atatürkçülüğü temel almış ve bu doğrultuda ilerleyen, Türk diline sahip çıkan ve onu koruyan; yenilikçi, çağdaş bireyler yetiştirmektir.

Türk Dili ve Edebiyatı Zümresinin vizyonu, eğitim kalitemizi gelenek ve disiplinimizden ödün vermeden sürdürerek, güçlü ve yetkin konumumuzu korumak, ulusal kültürümüz temelinde evrensel değerlere sahip bireyleri yetiştiren öncü birimlerden biri olmaktır. Bu amaçla bir yandan öğrencilerimizin, MEB öğretim programı kapsamında Türk dili ve edebiyatı dersi kazanımlarını içselleştirmesi sağlanırken diğer yandan şiir dinletisi, münazara, tiyatro ve ulusal forumlar gibi sosyal ve kültürel etkinliklere katılımları teşvik edilerek bu alanlarda gelişimleri sağlanmaktadır. Ayrıca derslerimizin yanı sıra hazırlayıcı kurslarımızda öğrencileri bir üst öğrenime hazırlamak için gerekli akademik çalışmalar yürütülmektedir.