“Tarih, geçmişle gelecek arasındaki köprüdür”
“Tarih, insanoğlunun hafızasıdır”
“Tarih, geleceğin anahtarıdır”
“Tarih, bugünkü bizler ile geçmişteki başkaları arasındaki farklılıkların anlaşılmasıdır”
“Tarih, geçmişle ilgili sorunların üzerindeki sis perdesini kaldırma görevidir”

sözleri tarih biliminin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca biz eğitimcilere de tarih öğretiminde meşale olacak ve yolumuzu aydınlatacak yaklaşımlar içermektedir.Tarih dersi ile amacımız;
• Geçmişteki olay ve olgular arasındaki ilişkileri keşfedebilen,
• Milli ve manevi değerleri benimseyip hayat tarzına dönüştürmüş,
• Üretken ve aktif vatandaşlar olarak yurdumuzun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan, hayata hazır bireyler olmalarını sağlamak,
• 21. yüzyılın evrensel gereksinimleri ile ulusal değerlerimizi ve hedeflerimizi ülkemiz ve milletimiz yararına analiz edebilen,
• Geçmişini ve maddi, manevi değerlerini bilen, tanıyan ve hissedebilen, dünya medeniyetine ve insanlığa hizmet etmeyi amaç edinmiş,
• Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı,
• Bilimi kendilerine rehber edinmiş gençler yetiştirmektir.

Bu hedeflere ulaşabilmemiz için öğrencilerimizin akademik başarıları kadar ahlaki erdem ve değer yargılarını da geliştirmenin önem ve gerekliliğinin bilincindeyiz.
Tarih dersinde bu hedeflerimize ulaşabilmek için yeni neslin değerlerini, alışkanlıklarını ve davranışlarını milli ve manevi değerlerimizi ön planda tutarak ve bilimi rehber edinerek değiştirmeye yönelik, dersimizi “tarih dersi ezberdir” zihniyetinden kurtaracak şekilde ve “hiçbir insan bir başkasının birebir aynısı değildir” ilkesiyle kazanımları karşılamaya ve öğrenciyi sınıf ortamında ve dışında aktif kılmaya yönelik farklı yöntem ve teknikler uygulanacak, ölçme ve değerlendirmede çeşitlilik ve esneklik anlayışı ile hareket edilecektir.