İnsanoğlunun varoluşuyla birlikte müzik ve dans da var olmuştur. Bu dönemde dans dini ayinlerde görünmekteyken; bugünlere din, dil, ırk ayrımı yapmadan tango, salsa, hip-hop, rock’n roll ve halk dansları olarak gelmiştir. Gelişimi hala sürdürmekte olan dansa ayak uydurmak, gençlerimizin diğer ülkelerden geri kalmamalarını sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmek için, dans eğitimi de eğitim sistemimiz içinde yer almakta olup alanında uzman eğiticiler tarafından verilmektedir.