Yönetim Kurulu Asil Üyeler

    Başkan – Hülya KİŞİ AKPINAR

     Başkan Yardımcısı – Binnur HOTAMIŞLI

   Sekreter – Semiha NUZUMLALI

 Üye – Rabia TEPEOĞLU