Kimya dersi uygulamaya dayanan, öğrencilerin öğrendiği bilgileri gerçek hayatta kullanmalarına olanak sağlayan, araştıran, sorgulayan öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen bir derstir. Kimya dersinde öğrenciler periyodik cetveli yorumlayabilmeyi, bileşikleri okuyabilmeyi, latince terimlere hakim olup üniteler arası konu bütünlüğünü sağlamayı öğrenirler. Her ünitenin kendisinden sonra gelen üniteden bağımsız olmadığını, konular arası neden-sonuç ilişkisinin önemini bilirler. Gerek teorikte gerek uygulamada kimyasalların güvenlik piktogramlarını anlarlar ve gerekli tedbirlerle laboratuvar kimyasallarının olası zararlarını ön görürler.

Kimya dersi müfredatı, bilimsel sorgulamayı esas alıp, kimyanın günlük yaşam ile bağlantısını keşfetmeye dayanır. Kimya dersinde bilimsel okur yazarlık, eleştirel ve araştırmacı düşünmeyi güçlü kılmak amaçlanır.

Kimya dersinde öğrenciler;

• Bilim ile teknolojinin bütünlüğünü,
• Ambalajlı gıdaların içeriğini oluşturan kimyasalların işlevini, yarar ve zarar durumlarını,
• Araştırma yapabilmeyi,
• Sorgulayarak öğrenebilmeyi,
• Öğrendiklerini gerçek hayatta uygulayabilmeyi,
• Deney yapabilmeyi,
• Kimyasalları doğru okuyabilmeyi,
• Tehlikeli, zararlı, korozif, yanıcı, yakıcı kimyasalları depolanma şekillerini öğrenirler.

Kimya dersi öğrencilere bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip ederek uygulayabilme fırsatı sunar. Dersimizde amacımız öğrencilerin;

• Laboratuvar becerisi kazanma,
• Periyodik cetvele hakim olma,
• Metal/ametal/yarı metal/soygaz elementlerini fiziksel ve kimyasal açıdan inceleyebilme
• Madde kavramını algılayabilme,
• Elementlerin bağ yapabilme kapasitelerini gösterebilme anlamında Lewis nokta yapısını yazabilme,
• Bileşik, element ve karışımların farklarını ortaya koyabilme,
• Bileşik yazabilme ve okuyabilmelerini sağlamaktadır.