İNGİLİZCE BÖLÜMÜ MİSYONU
İngilizce Bölümü olarak misyonumuz; eğitim alanındaki son gelişmeleri yakından takip ederek öğrencilerin bireysel ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan çalışmaları tasarlayarak sosyal ve uluslararası alanda farkındalığı yüksek olan, kendilerini yabancı dilde etkin bir şekilde ifade edebilen ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alan bireyler yetiştirmektir. İngilizce dersi, dil edinimini destekleyen etkinlikler sunmakta ve hem ulusal müfredatı hem de uluslararası programları (BTEC – TOEFL) içerecek şekilde planlanmıştır. İngilizce dersleri, öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası anlamda akademik olarak güçlü ve evrensel değerlere saygı duyan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İNGİLİZCE DERSİNE GENEL BAKIŞ
İngilizce dersleri, öğrencilerin küreselleşen ve sürekli değişen dünyayı daha iyi anlamaları için öğrencileri eleştirel düşünen ve açık fikirli bireyler olmaya teşvik etmektedir. İngilizce dersleri, öğrencilere hem kültürel hem de kültürler arası bir perspektif kazandırarak öğrencilerin küreselleşen dünyaya daha iyi bir şekilde entegre olmalarını hedeflemektedir. Farklı dil becerilerini kapsayan etkinliklerle ve beceri temelli bir dil edinimi metodu ile öğrencilerin hedef dilde etkin bir şekilde iletişim kurması amaçlanmıştır. İngilizce dersi, bütüncül öğrenme ilkesini aktif katılım ile teşvik eden, kültürler arası farkındalık yaratan ve küresel değerleri ön plana çıkaran bir ders olarak planlanmaktadır. Derslerimiz çoklu dil edinimi metoduna göre tasarlanmakta ve İngilizce derslerinde farklı dil becerilerinin (konuşma, dinleme, yazma) gelişimine yönelik etkinliklerin yapılması planlanmaktadır.

ULUSLARARASI BAKIŞ AÇISI
İngilizce dersleri, öğrencilere farklı olana saygı duyma ve dünyaya farklı bir gözden bakma imkanı verecek şekilde tasarlanmakta ve uluslararası bakış açısını merkeze alacak şekilde planlanmaktadır. Öğrencilerin hem yerel hem küresel meselelerde aktif ve hassas bireyler olması temel hedeflerimizdendir.