DERSİN AMACI: Estetik duyarlılık kazandırmak ve görsel değerler hakkında bilgilendirmek.

Görsel eğitim yoluyla öğrencinin zihinsel, algısal yeteneklerini de geliştirmek, Yaratıcı bir düşünme ve bir takım yargılarda bulunabilen ,kişilik sahibi birer birey haline getirmektir.

Sanat yoluyla ifade olanağı vererek ruh sağlığına yardımcı olabilme. Sanatın özgürlük olduğunu hayata olan katkısını kavrayabilme.

Uygulanacak Görsel Sanatlar eğitiminde belirlenen amaçlara ulaşılması için aşağıdakilerin göz önünde bulunması gerekir.

Bunlar :

1) Her çoğunun yaratıcı olduğu unutulmamalıdır.
2) Uygulamada bireysel farklılıklar göz önünde tutulmalıdır.
3) Uygulamalar sırasında iki ve üç boyutlu çalışmalara yer verilmelidir.
4) Görsel Sanatların dersi diğer derslerin sürekli uygulama alanı olarak düşünülmemelidir.
5) Görsel Sanatlar dersi diğer derslerle ilgili araç ve gereçlerin yapımı ,onarımı gibi etkinlikler ayrılmış zaman olarak düşünülmemelidir.
6) Dersler ilginç duruma getirilmelidir.
7) Görsel Sanatlar çocuğa göre olmalıdır.