Fizik dersi sorgulamayı esas alarak öğrencileri araştırma, gözlem ve deney yoluyla işbirlikçi biçimde ve bağımsız olarak sorunları araştırmaya yönlendirir. Fizik dersi müfredatı, fizik ile günlük yaşam arasındaki bağlantıları keşfetmeye dayalıdır. Bilimsel uygulamaların gerçek örneklerini araştırdıklarında öğrenciler bilimin etik, kültür, ekonomi, siyaset ve çevre ile olan bağlantısını ve çatışmasını keşfetmiş olacaklardır.

Bilimsel sorgulama, araştırma ve tasarım ile ilgili olarak eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi güçlendirir. Fizik bilimi öğrencilerin başkalarının düşüncelerine saygı duymasını, yerel ve küresel toplumların üyeleri olarak sorumluluk duygusu geliştirmelerini sağlar. Fizik dersi, öğrencilerin kendine güvenerek ve doğru bir biçimde bilimsel bilgiye erişmesini, gerek sözlü, gerek yazılı, gerekse görsel şekilde bir biçimde bilimsel bilgiyi kullanmasını ve aktarmasını sağlayacak fırsatlar sunar.

Öğrencilere sadece mevcut bilimsel bilgileri sunmak, öğrencileri geleceğe hazırlamak için yeterli olmayacaktır. Bu bağlamda ,fizik derslerimizde amacımız öğrencilerimizin;

• Bilgi ve Anlama
• Sorgulama Ve Tasarlama
• İşleme ve Değerlendirme
• Fizik Biliminin Etkileri Üzerine Yansıtma Yapma

becerilerini kazanmalarını sağlamaktır.