Sokrates: “Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.”

Uygulama şekli; Felsefe bilginin peşinde olan ve sürekli sorularla var olan bir alandır. Derslerimizde öğrencilerimize kazandırılmak istenen davranışlar; birlikte çalışma, bağımsız düşünme, fikir paylaşma ve soru sorma davranışlarının kazandırılmasına yönelik etkinliklerin uygulanmasına dayanır. Bu amaçla sunu yöntemi, problem çözme ve eleştirel düşünme yöntem ve teknikleri kullanılır.

T.Hobbes: “Felsefe yapmak doğru düşünmektir.”

Amacı: Felsefe dersimizin amacı öğrencilerimizin karşılaştıkları durumlara farklı bakış açısı getirebilmelerine, önyargılardan uzak durarak insan yaşamını ve amaçlarını sorgulama yeteneğine kavuşmasına yardımcı olabilmektir. Öğrencilerimizin duyuşsal, bilişsel ve davranışsal açıdan; felsefenin yaşamla ilişkisini kurmaları, tartışma kültürünü geliştirebilmeleri, düşüncelerini aktarırken kavramları doğru ve özenli bir şekilde kullanabilme tutumu geliştirebilmeleri, insan açısından hem etik hem estetik değerleri, milli ve evrensel açıdan değerlendirebilme tutumu geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır.

Hegel: “Felsefe kendini bilinçli hale getiren düşüncedir.”