Coğrafya Bölümü Misyonu
Coğrafya Bölümü olarak misyonumuz; eğitim alanındaki son gelişmeleri yakından takip ederek öğrencilerin bireysel ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan çalışmaları tasarlayarak sosyal ve uluslararası alanda farkındalığı yüksek olan, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alan bireyler yetiştirmektir. Coğrafya dersi, harita okuryazarlığını destekleyen etkinlikler sunmakta ve ulusal müfredatı şekilde planlanmıştır. Coğrafya dersleri, öğrencilerin hem ulusal hem de uluslar arası anlamda akademik olarak güçlü ve evrensel değerlere saygı duyan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Coğrafya Dersine Genel Bakış
Coğrafya dersleri, öğrencilerin küreselleşen ve sürekli değişen dünyayı daha iyi anlamaları için öğrencileri eleştirel düşünen ve açık fikirli bireyler olmaya teşvik etmektedir. Coğrafya dersi, tümevarım öğrenme ilkesini, aktif katılımı teşvik eden, kültürler arası farkındalık yaratan ve küresel değerleri ön plana çıkaran, güncel konuları bilip insan doğa etkileşimi hakkında analiz , sentez yapabilen bireyler yetiştirmeyi misyon edinen bir ders olarak planlanmaktadır.

Coğrafya Dersinin Amacı
Coğrafya bölümü olarak amacımız harita okuryazarlığı olan, gündemden haberdar, jeopolitik bağlantıları bilen, genel kültürü yüksek, çevre bilinci yüksek bireyler yetiştirmektir.

Dersin İşleniş Şekli: 
Derslerimiz yaparak yaşayarak, soru cevap teknikleri ile öğrenci merkezli, öğrencilerin genel-kültür gelişimine yönelik etkinliklerin yapılması planlanmaktadır.

Dersin Değerlendirme Şekli: Sene boyunca uygulayacağımız yazılı sınavların yanında farklı sözel becerilerine yönelik spesifik olarak odaklanan süreç değerlendirmeye yönelik ölçme değerlendirme çalışmaları da yapılacaktır.