Misyonumuz: Öğrencilerimize, Avrupa Ortak Dil Portfolyosu çerçevesinde belirlenen yeterlik seviyelerine uygun olarak; dinleme, konuşma, okuma ve yazma olarak adlandırılan dört beceriyi; teknolojiyle entegre edilmiş görsel ve işitsel uygulamalarla, Almanca’yı bir ders olarak değil de bir dil ve kültür olarak kazandırmak ve sevdirmektir.

Almanca öğretim programımız; öğrenci merkezli bir yaklaşımla, öğrencilerimizin hedef kültüre entegrasyonunu ve hedef kültüre mensup kişilerle en etkili şekilde iletişim sağlamalarını hedeflemektedir. Bu sebeple “Goethe Institut” ile işbirliği içinde, öğrencilerimizin hedef kültüre mensup kişilerle kolay bir şekilde tanışması ve kendilerini iyi bir şekilde ifade edebilmesi hedeflenmektedir.

“Goethe Institut” tarafından belirlenmiş seviyelere göre öğrencilerimizin ulaşacağı yeterlik düzeyleri aşağıdaki gibidir:

A1
Somut ihtiyaçları karşılamaya yönelik, çok sık kullanılan ifade şekillerini ve basit cümleleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendisini ve başkalarını tanıtabilir, başka kişilere kişisel sorular yöneltebilir ve bu tür sorulara karşılık verebilir (nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları, nelerden hoşlandıkları vb.)
A2
Dolaysız anlatımlarda cümleleri ve sıkça kullanılan deyimleri anlayabilir. (kişinin kendisi, ailesi, alışveriş, iş ve yakın çevresi ile ilgili bilgiler vb.). Yabancı olmadığı basit ve sıkça karşılaşılan durumlarda iletişim kurabilir. Basit ifadelerle nereli olduğunu, eğitimini, yakın çevresini ve somut ihtiyaçlarını anlatabilir.
B1
İş, okul, boş zaman gibi kendisine yabancı olamayan konuların ölçümlü dille ifade edilmesi halinde, anlatılanları ana hatlarıyla anlayabilir. Seyahatlerde, Almanca’nın konuşulduğu yerlerde karşılaşabileceği çoğu durumların üstesinden gelebilir. Bildiği konularda ve kişisel ilgi alanlarında kendisini basit düzeyde ve konuları ilişkilendirerek ifade edebilir. Yaşadığı tecrübe ve olayları anlatabilir. Hayallerini, umutlarını ve hedeflerini tanımlayabilir, plan ve görüşlerini gerekçelendirebilir, açıklayabilir.
B2
Somut ve soyut konulu zor metinleri ana hatlarıyla anlayabilir, kendi uzmanlık alanına ilişkin tartışmaları takip edebilir. Ana dili Almanca olanlarla sıradan bir sohbeti rahat ve akıcı bir biçimde yürütebilir, cümleleri kurarken zorlanmaz, karşısındaki de bu cümleleri anlamakta zorlanmaz. Geniş bir konu yelpazesinde kendini açık ve detaylı olarak ifade edebilir. Güncel bir konuyu belirli bir açıdan yorumlayabilir ve çeşitli olasılıkların avantaj ve dezavantajlarını dile getirebilir.