Kayıt Bilgileri


2018-2019 öğretim yılı için TED Konya Kolejine, okul öncesi, 1., 2. ve 3. sınıflara PDR görüşmesi, 4. 5. 6. ve 7. sınıflara ise akademik sınav ve görüşme ile öğrenci alımı yapılacaktır. Öğrenci kayıt ve nakiller aşağıda belirtilen şekliyle yürütülecektir.

TED Konya Koleji Anaokulu

 • Veli “Öğrenci Ön Kayıt Başvuru Formu” doldurur.
 • Ön kayıt Başvuru Formu’nda yer alan öğrenci için PDR Servisi “mülakat randevusu” verir.
 • Mülakat, PDR uzmanı tarafından uygulanan “İlkokula hazır oluş ölçeği” uygulanır.
 • Aday öğrenci ile yapılan mülakattan sonra, öğrencinin ailesi ile yapılır ve PDR uzmanı tarafından öğrencinin testteki performansı ile ilgili ailesine bilgi verilir.
 • Mülakatları olumlu geçen öğrencilerimizin velileri kesin kayıt için okula davet edilir.

TED Konya Koleji İlkokulu

 • TED Konya Koleji Ana sınıfından mezun olan öğrenci TED Konya Koleji İlkokuluna doğrudan geçiş hakkına sahip olup, ek olarak 1. sınıf kayıt müracaat tarihi esas alınarak kontenjan doluncaya kadar devam edilecektir.
 • Veli “Öğrenci Ön kayıt Başvuru Formu” doldurur.
 • Ön kayıt Başvuru Formu’nda yer alan öğrenci için PDR Servisi “mülakat randevusu” verir.
 • Mülakat, PDR uzmanı tarafından uygulanan “İlkokula hazır oluş ölçeği” uygulanır.
 • Aday öğrenci ile yapılan mülakattan sonra, öğrencinin ailesi ile yapılır ve PDR uzmanı tarafından öğrencinin testteki performansı ile ilgili ailesine bilgi verilir.
 • Mülakatları olumlu geçen öğrencilerimizin velileri kesin kayıt için okula davet edilir.
 • Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları her öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yenilenecektir.

TED Konya Koleji Ortaokulu

 • TED Konya Koleji Özel İlkokulundan mezun olan öğrenciler TED Konya Özel Ortaokuluna doğrudan geçiş hakkına sahip olup, kontenjan dolmaması halinde açık bulunan kontenjan için okul yönetimince uygulanan öğrenci alım sınavında alınan puan üstünlüğüne göre ve yapılacak PDR görüşmesine göre kayıtlar tamamlanacaktır.
 • Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları her öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yenilenecektir.

Ara Sınıflar Nakil

 • Ara sınıf nakillerinde okula müracaat eden öğrencilere okul yönetimince hazırlanan ve uygulanan öğrenci alım sınavında başarılı olan öğrencilerin puan üstünlüğüne göre kontenjan dolana kadar devam edilecektir.
 • İlkokul 2. ve 3. ara sınıflar için TED Konya Koleji İlkokul öğrenci alım prosedürü aynen uygulanır. Ortaokul 6. ve 7. ara sınıf için TED Konya Koleji Ortaokul öğrenci alım prosedürü aynen uygulanır.

Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları her öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yenilenecektir.

"Akademik sınavlarda öğrencilere sorulacak sorular, TED Genel Merkezi tarafından kurulan komisyonlar tarafından hazırlamaktadır. Soruların %60 nı doğru yapan öğrenciler başarılı kabul edilmektedir."

TED Konya Koleji Anadolu Lisesi

TED Konya Koleji Anadolu Lisesi`ne yeni kayıt olacak olan öğrencilerimizin sınıfları, TEOG sonuçlarına göre oluşan YEP ile, puan aralıkları (400-500) puan dilimlerine göre belirlenmektedir.

Ara sınıflara öğrenciler sınavla alınmaktadır. Bu öğrencilerin kesin kayıtlarına, değerlendirme ve görüşme sonuçlarına göre, kontenjan oranında, kabul komisyonunca karar verilir.

Kayıt yaptırmak isteyen veli; ilanda belirtilen tarihler arasında

 • TEOG sonuç belgesi,
 • Veli ve öğrenci nüfus kağıdı fotokopisi ile birlikte Kayıt Birimi`ne başvurur.
 
Kayıt Kabul Tarihi ve Kayıt Kabul Evrakları

Kayıt - Kabul Süreci, TED Konya Koleji Müdürler Kurulu tarafından belirlenir. Kayıt tarihleri web sayfası aracılığı ile duyurulur.

Veliler, kayıt kabul sürecinde yapılması gerekenleri ve TED Konya Koleji Okulları ile ilgili öğrenmek istedikleri tüm bilgileri ilgili müdürlüklerden alırlar. Kayıt Birimi tarafından veliye uygulama ve görüşmeler hakkında gerekli bilgiler verilir.


ATATÜRK KÖŞESİ

BAĞLANTILAR
 • Türk
 • Mezunlar
 • MEŞALE
 • TED
 • TED
 • TED
 • TED
 • TEDMEM
 • K12NET
 • Okul